Teambuilding & coaching in het sociaal domein

Om een goede verstandhouding binnen een team te krijgen en te behouden is het van groot belang om positieve momenten te delen en verwachtingen uit te spreken. In de praktijk kunnen veranderingen op de werkvloer of een hoge werkdruk echter de overhand nemen. Als er weinig aandacht is voor elkaar en de samenwerking kan dit gevolgen hebben op de werkvloer. Dit is een lekkende energie van je medewerkers en voor jou als manager. Teambuilding en/of coaching kan ervoor zorgen dat de verhoudingen en de samenwerking binnen het team weer in balans komen. De geschiedenis kunnen we niet veranderen, de betekenis die we hieraan geven wel. De toekomst en de samenwerking in het team is uw eigen creatie.

Ontdek het team en de opdracht
Deze aanpak is gericht op het achterhalen of de teamleden dezelfde opdracht en hetzelfde doel voor ogen hebben. Uit deze opdracht blijkt of de betrokkenen goed inzicht hebben van met wie ze werken en wat ze met elkaar willen neerzetten. Om efficiënt samen te werken is het noodzakelijk te weten wat ieders rol is binnen het team en hoe de teamleden de opdracht benaderen. Door het gesprek met elkaar op gang te brengen, kunnen collega’s zaken uitspreken die ze normaal niet durven te benoemen wat kan zorgen voor verrassende gesprekken.

Plan van aanpak
De opdracht start met een kennismakingsronde waarin voor de betrokkenen duidelijk wordt wie hun collega’s zijn en waar ze voor staan. Daarna gaat het team samen aan de slag om de opdracht vanuit de organisatie zo helder mogelijk in beeld te brengen en handvatten te reiken hoe het doel het beste kan worden bereikt.

Herstel de samenwerking
Deze benadering geeft inzicht in de manier waarop de verschillende teamleden een opdracht benaderen en wat ieders plek is binnen het team. Uit de opdracht die gegeven wordt blijkt hoe de samenwerking van het team eruit ziet, hoe de teamleden met elkaar omgaan en waar de krachten van ieder teamlid liggen. Samen wordt een analyse gemaakt van de zorgen, krachten en doelen van het team. Thema’s die hierin een rol spelen zijn vertrouwen, communicatie en samenwerking.

Plan van aanpak
Er kan gekozen worden voor meerdere kleine opdrachten waarbij het accent steeds verlegd wordt, maar ook een dag vol ontspanning voor het hele team behoort tot de mogelijkheden, waarbij het team uit de dagelijkse sleur wordt gehaald. De aanpak is afhankelijk van de doelstelling die het team wil behalen.